พาทัวร์ห้องแล็บเทคนิคการแพทย์ เค้าเรียนอะไรกันบ้างนะ?

-เค้าเรียนอะไรกันบ้างนะ-1

พาทัวร์ห้องแล็บเทคนิคการแพทย์ เค้าเรียนอะไรกันบ้างนะ?

ห้องแล็บ คือ ห้องที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องแม่นยำ โดยสถานที่ทำงานของหมอแล็บ หรือ นักเทคนิคการแพทย์ จะได้ทำงานในห้องแล็บเกือบทั้งวันเลยทีเดียว

anyconv-com__132391271

โดยห้องดังกล่าวจะรับสิ่งส่งตรวจหรือตัวอย่าง (มีอยู่หลายชนิดแต่ละชนิดมีขั้นตอนการดูแลการตรวจที่แตกต่างกัน เช่น ปัสสาวะ เลือด เป็นต้น) เข้ามาจากแผนกหรือภาคส่วนต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาลเพื่อนำสารเหล่านั้นเข้ากระบวนการตรวจสอบเพื่อหาเชื้อที่อาจนำพาไปสู่โรคร้ายหรือตรวจความสมบูรณ์และความบกพร่องของสิ่งเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นตัววินิจฉัยในการรักษาโรคต่อไป

anyconv-com__132391263

หนึ่งในขั้นตอนของการวินิจฉัยโรคไม่ใช่เพียงแค่การสังเกตอาการของผู้ป่วยแล้วจึงสามารถสรุปผลได้ หรือการติดตามอาการของผู้ป่วยระหว่างการรักษาก็จำเป็นต้องพึ่งห้องปฏิบัติการเช่นกัน ดังนั้นการส่งตรวจที่ต้องการเข้าสู่ห้องปฏิบัติการเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีประโยชน์หลากหลายต่อการวินิจฉัยโรค ได้แก่
​​​​
️ เพิ่มความแม่นยำและความถูกต้องของการวินิจฉัยที่ได้
️ ขั้นตอนการวินิจฉัยมีความรวดเร็วมากขึ้น
️ ช่วยตรวจสอบผลข้างเคียงจากการรักษาโรค
️ ทำให้การติดตามอาการของโรคมีประสิทธิภาพ

anyconv-com__132391273

แล้วถ้าน้องๆ มีความฝันอยากจะเป็นหมอแล็บ  แถมยังได้เรียนในห้องแล็บเสมือนโรงพยาบาลจริงๆ  มันจะปังสุดๆ อย่างที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง  ที่นี้เปิดสอนมาแล้ว 3  รุ่น ควบคุมและดูแลโดย  ผศ.ทนพญ.ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้มากประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการแพทย์และการสอน รวมทั้งหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 

anyconv-com__132391267

เราจะได้เรียนกับคณาจารย์ที่มากประสบการณ์ ควบคู่กับอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ครบครัน เรียกได้ว่าเรียนกัน 1 คน ต่ออุปกรณ์การเรียน 1 เครื่องกันไปเลย

anyconv-com__132391266

เรียกได้ว่าเรียนเทคนิคการแพทย์ที่ ม.เนชั่น มีความพร้อมและครบทุกด้านจริงๆ

anyconv-com__132391261
anyconv-com__132371715