นโยบายเว็บไซต์

วัตถุประสงค์

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักพนันที่ยังอ่อนประสบการณ์ หรือนักพนันมือใหม่ เว็บไซต์ที่สอนการเดิมพัน บอกเทคนิคการเล่นเกมพนัน รวมถึงสอนแนวทางการเดิมพันที่ประสบความสำเร็จ เดิมพันให้ชนะและมีโอกาสทำเงินต่อกำไรได้ง่ายขึ้น เผยแพร่และแนะนำเว็บไซต์ที่ควรค่าแก่การเดิมพัน เว็บตรงไม่ผ่านเอเยนต์ แหล่งเดิมพันที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ทำเงินได้จริง รวมถึงให้บริการเกมพนันที่หลากหลาย ให้สมาชิกได้เข้ามาทำความรู้จักกับเกมพนันต่างๆ ได้มากขึ้น

เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด ที่ทางเว็บจะกล่าวในหัวข้อถัดไป ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ ให้เข้าใจ จะได้ทำรายการได้อย่างถูกต้อง ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางเว็บ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 • ผู้ใช้บริการอาจได้รับเข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล จากทางเว็บไซต์ เช่น รูปภาพ ข้อความ ดนตรี  ไฟล์เสียง วิดีโอ หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ เรียกว่า เนื้อหาของเว็บไซต์
 • เนื้อหาที่นำเสนอ อาจจะมีลิขสิทธิ์หรือการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หากผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงไม่มีสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถจำหน่ายหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาจากทางเว็บได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเว็บแล้วเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาไม่เหมาะสม มีการใช้คำหรือภาพเนื้อหาที่รุนแรงหรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจได้
 • ทางเว็บมีสิทธิในการคัดกรอง ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • อาจจะมีการหยุดให้บริการชั่วคราวหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเฉพาะรายบุคคล หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้บริการทราบล่วงหน้า
 • การหยุดให้บริการตามข้อ 5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดบัญชีภายในเว็บของผู้ใช้บริการได้ รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ อีกด้วย
 • ในกรณีที่หยุดให้บริการเป็นการถาวร ทางเว็บมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียน
 • ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ผ่านระบบอัตโนมัติ ทำรายการเข้าเว็บได้ด้วยตัวเอง
 • ผู้ใช้บริการจะไม่มีส่วนร่วมในการขัดขวางบริการของทางเว็บ รวมทั้งเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 • ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำหรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ  
 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับ มีสิทธิที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล เช่น รหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชี
 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากมีกรณีที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เป็นเพียงการให้บริการ เช่น การเลือกเว็บที่ใช้ในการเดิมพัน การเลือกอ่านบทความที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ทางเว็บไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุมความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหา ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่น
 • กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยแจ้งความประสงค์เป็นตัวหนังสือ และต้องได้รับการยินยอมจากเว็บเท่านั้น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานใดๆ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ทางเว็บจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบที่ไม่เสถียร กระตุก การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์จากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าทางเว็บไซต์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • ทางเว็บไซต์เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ ถือว่าทางเว็บไซต์เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของภายในเว็บ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้า ตราสัญญลักษณ์ ชื่อโดเมนของทางเว็บโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเด็ดขาด