สมัครเรียน | Nation University | ลำปาง

กิจกรรม ดูเพิ่มเติม >> press to zoom press to zoom NTU News & Updates ดูทั้งหมด >> Gallery ภาพกิจกรรม ดูอัลบั้ม >> มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น Youtube Channel ดูวิดิโอ >>

ทุนก้าวแรก คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เปิดรับนิสิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2 รอบรับตรง ไม่จำกัดเขตพื้นที่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2 รอบแรกก่อนรอบ portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 โดยหลักสูตรผ่านการประเมินจากสภาการพยาบาล https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1_3(9).pdf (โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน) รับสมัครรอบโควตา รอบแรก 20 โควตา ตั้งแต่บัดนี้ – 30พ.ย.2562 รายงานตัว 7 ธ.ค. 2562 กรอกใบสมัครขอรับโควต้า https://www.nation-admission.com/instructor #คุณสมบัติ 1.กำลังศึกษามัธยมศึกษา ชั้น ม.6 หรือจบมาแล้วไม่เกิน 4 ปี #เฉพาะ สายวิทย์-คณิต เท่านั้น เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 2.20 ขึ้นไป 2.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้ามตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 3.เป็นชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 … Read more

คณะและหลักสูตร | Nation University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bachelor of Public Health Program in Public Health หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อเต็มภาษาไทย      :​ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชื่อย่อ ภาษาไทย      : ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health (Public Health) ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.P.H. (Public Health) การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 1. นักวิชาการสาธารณสุข 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 4. ผู้ประสานงานโครงการด้านสุขภาพ 5. ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ 6. พนักงานโรงพยาบาลรัฐบาล เอกชน หรือบริษัทเอกชน ในส่วนงานบริการสุขภาพ … Read more

News

Best smart wearables of 2023 This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Gadget review: release of new Airy Pods This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Long-term benefits of clean energy sources This is placeholder text. To … Read more